Ihminen on luotu Luojansa kaltaiseksi. Yksi merkittävä ominaisuus, joka ihmiselle on annettu, on kyky luoda uutta. Perusajatus on se, että tehdään jotain mitä ei vielä ole olemassa. Tämä kyky ilmenee eri ihmisillä eri tavalla, musiikkina, kuvataiteena, puu- metallitöinä, graafisena työnä, tanssina, ruuanlaittona tai rakentamisena, listaa voisi jatkaa ja jatkaa. Innovatiivisuus ja yrittäjyys ovat kaksi airoa, jolla samaan suuntaan soudettaessa päästää oikeaan suuntaan. Näillä kahdella on ja tulee olemaan suuri merkitys Suomen talouden ja kilpailukyvyn säilyttämisessä ja ennen kaikkea sen parantamisessa, siksi niihin tulee panostaa poliittisessa päätöksen teossa.  Yhteiskunnallisella tasolla innovatiivisuuteen liittyy ainakin kaksi ulottuvuutta: 1. kyky luoda kehittämisen ja tutkimuksen avulla uutta osaamista ja uutta tietoa ja 2. kyky luoda uudenlaista liiketoimintaa. Tarvitsemme siis panostusta koulutukseen ja yrittämiseen.