Kirjoittaja: Päivi Räsänen
Kirjan nimi: EUTANASIA
Kustantaja: UUSI TIE 2017
Nid. 96 s.

Kansanedustaja Päivi Räsänen jatkaa taistelua kristillisten arvojen ja periaatteiden säilymiseksi suomalaisessa lainsäädännössä ja yhteiskuntaelämässä. Entinen sisäministerimme Räsänen tunnetaan hyvin avioliiton kristillisen näkökulman puolustajana. Lääkärinä Räsänen tarkastelee elämää hedelmöittymisestä kuolemaan. Abortin vastustaminen ja terveydenhoitohenkilökunnan omantunnonvapaus ovat olleet Räsäsen merkittäviä poliittisia aiheita.

Kirja on helppolukuinen ja eutanasiaan perehtymättömälle se antaa hyvän peruspaketin aiheesta nopeasti. Kirjasta nousee esille eutanasian lisäksi vahvasti esille saattohoito. Nämä kaksi teemaa ovat hienolla tavalla vertailussa. Kirjoittajan mukaan ”eutanasia ei tarkoita tarpeettomien hoitojen lopettamista vaan potilaan tappamista”. Saattohoitomenetelmät ovat nykypäivänä kehittyneempiä kuin koskaan ja kuolevan ahdistuta ja kipuja voidaan hallita. Kirja on sopiva sekoitus lääketiedettä, terveydenhuollon nykytilaa, poliittista viitekehystä, lainsäädäntöä, teologiaa ja kristillisen ihmiskuvan vertailua moderniin individualismia korostavaan maailmakuvaan. Lukemista helpottaa monet elävästä elämästä poimitut ihmiskohtalot. Kirjassa seurataan v. 2002 hyväksytyn eutanasialain vaikutuksia ja seurauksia Hollannin yhteiskunnassa.

Kirjan sanoma on, että ihmisellä on oikeus tuntea olevansa arvokas viimeiseen hengenvetoon saakka. Ihmiselämän arvokkuus ei yhtään vähene avun tarpeen lisääntyessä. Kuolemanhetkellä ihminen tarvitsee inhimillistä läsnäoloa ja tehokasta oireidenmukaista hoitoa. Saattohoitoa tulee kehittää eikä sen puutteita tule korjata eutanasialla. Kirjaa voi suositella luettavaksi jokaiselle. Uskon, että suuren hyödyn omaan työhönsä saavat terveydenhuoltohenkilöstö, pastorit ja opiskelijat. Vaikka aihe on raskas, on kirjoittaja onnistunut löytämään kirjoitustavan, joka on positiivinen puheenvuoro elämän puolesta.